Scrum mokykloje, politikoje ir būsto remonte

Gintaras Vyšniauskas, Lean diegimo konsultantas

Pagal Jeff Sutherland knygos „Scrum“ ir Sergej Kapličiov medžiagą  

Bet kokio projekto terminus galima sutrumpinti, o rezultatyvumą – padidinti kelis kartus. Tai įrodė ir aprašė Jeff Sutherland, Scrum metodikos pradininkas ir knygos „Scrum“ autorius. Apžvelkime keletą įdomesnių jo knygoje pateiktų Scrum taikymo pavyzdžių.

MOKYKLA 

Scrum naudojamas vidurinėje bendrojo lavinimo mokykloje Alphen aan den Rijn mieste Olandijoje. Pamokos pradžioje mokiniai paklusniai nesusėda į savo vietas laukdami mokytojo, o keliauja link sienos, kur kabo didžiulis balto popieriaus lapas, pilnas priklijuotų spalvotų lipnių popierėlių (angl. „stickers“).

Lapas padalintas į keletą stulpelių su tokiomis antraštėmis:

  • „Visos užduotys“,
  • „Reikia padaryti“,
  • „Vykdoma“,
  • „Atlikta“. 

Stulpelių apačioje yra kiti keturi užrašai:

  • „Apie baigtas užduotis“ – informacija apie tipines klaidas ir kitas dėmesio vertas detales,
  • „Kaip sekasi“ – panašu į užduočių deginimo (angl. „Burndown“) diagramą, verslo vadyboje paprastai iliustruojančią komandos judėjimą link užsibrėžto tikslo,
  • „Žvilgsnis į praeitį“ – šios skilties turinys primena užrašus po komandos retrospektyvinio susirinkimo,
  • „Įvertinimas“ – čia sumuojami per pamoką mokinių gauti balai.

Mokymo procesas yra suskaidytas į keturių – penkių savaičių trukmės etapus (angl. „sprints“). Kiekvieno sprint‘o pabaigoje mokiniai laiko žinių patikrinimo testą. Įprastinės olandiškos mokyklos mokiniai, stovėdami prie savo Scrum lentos, savarankiškai suplanuoja, ką jie ketina išmokti per pamoką. Tai vyksta tokiu būdu: mokiniai perkelia užduočių lapelius iš stulpelio „Visos užduotys“ į „Reikia padaryti“ . Po to sėda į suolus, atsiverčia vadovėlius ir mokosi užduotyje numatytą temą. Šiame procese mokytojas nenurodinėja, o tik nukreipia mokinius reikiama linkme. Pastebėjęs, kad kažkuris iš moksleivių susidūrė su problema, mokytojas prie jo prieina, paaiškina ir padeda suprasti sunkesnes mokymosi medžiagos vietas. Norėdamas išsiaiškinti, kaip gerai mokiniai įsisavino vieną ar kitą temą, mokytojas ima bet kurį lapelį iš „Atlikta“ stulpelio ir užduoda kontrolinius klausimus taip, kad visi turėtų galimybę pasisakyti. Išaiškėjus, kad ne visi mokiniai tinkamai išmoko tam tikrą dalyką, lapelis grąžinamas į „Reikia padaryti“ stulpelį. Taip įgyvendinamas svarbus reikalavimas: lapelis perkeliamas į „Atlikta“ tik tuomet, kai įvykdoma pagrindinė sąlyga – visi mokinai tinkamai išmoko užduotyje nurodytą temą.  

POLITIKA 

2008 m. pasaulinė finansų krizė sukrėtė visą pasaulį. Islandija buvo viena iš labiausiai paveiktų krizės šalių. Žlugo visi pagrindiniai komerciniai bankai, nesuvaldę rizikingai prisiimtų milžiniškų finansinių įsipareigojimų. Šalies gyventojai išėjo į gatves, taip išreikšdami savo protestą. Prisiėmusi atsakomybę už šalies finansinės sistemos griūtį, atsistatydino vyriausybė. Naujieji politikai, norėdami išvengti klaidų ir padaryti procesą maksimaliai skaidrų, pritaikė Scrum metodiką, kurdami naująją Islandijos konstituciją. Kiekvieną savaitę susirinkęs pagrindinio šalies įstatymo kūrimo komitetas priimdavo sprendimą dėl vieno dokumento punkto ir iki kito susirinkimo paskelbdavo jį visuomenei. Grįžtamojo ryšio užtikrinimui buvo panaudojami socialiniai tinklai Facebook ir Twitter, o į gautas pastabas operatyviai reaguojama. Taip per keletą mėnesių komitetas pateikė naująją Konstitucijos redakciją, kuriai iš karto pritarė absoliuti dauguma Islandijos piliečių. 

 

BŪSTO REMONTAS 

Įprastai statybos ir remontai trunka dvigubai ilgiau ir kainuoja dvigubai brangiau nei Jūs planavote. Vis tik situaciją galima iš esmės pakeisti, jei naudojate Scrum. Pasak knygos autoriaus, jo kaimynas, nusprendęs visiškai renovuoti savo namą, skyrė tam neįtikėtinai trumpą terminą – 6 savaites. Tai atrodė neįgyvendinama, nes remontas turėjo apimti  ne tik apdailos darbus, elektros instaliacijos bei vamzdynų ir įrangos keitimą, bet ir įsitekti į taupaus biudžeto ribas. Neįtikėtina, bet šis projektas pavyko.

Įprastai statybų projektuose didesnė dalis laiko yra „sudeginama“ laukiant, kol bus baigtas parengiamasis darbas arba kol bus pateiktos reikalingos medžiagos ir įranga.

Šiuo atveju remontas buvo suskaidytas į etapus, kurių užduotis reikėjo įvykdyti per savaitę. Statybininkų vagonėlyje atsirado Scrum lenta su užduočių lapeliais. Kiekvieną rytą užsakovas prie lentos surinkdavo apdailininkų, elektrikų ir santechnikų komandą, kur drauge aptardavo, kas atlikta vakar, kas planuojama šiandien bei kas galėtų šiems darbams sutrukdyti. Statybininkų komandos nariai aptardavo, kaip jie galėtų padėti ar bent jau nemaišyti vieni kitiems dirbti. Medžiagų ir įrankių trūkumas buvo išsiaiškinamas ankščiau nei tai pradėdavo trukdyti remonto procesui. Kasdieninių susirinkimų esmine nauda tapo tai, kad dėl jų sumažėjo pertraukų kiekis darbuose ir remontininkų prastovos.

Scrum sistema šiam projektui pritaikyta sėkmingai ir jau po šešių savaičių kaimyno šeima grįžo į atnaujintą būstą.

#iguru_button_661ed5a2b66e3 .wgl_button_link { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_661ed5a2b66e3 .wgl_button_link:hover { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_661ed5a2b66e3 .wgl_button_link { border-color: transparent; background-color: rgba(0,189,166,1); }#iguru_button_661ed5a2b66e3 .wgl_button_link:hover { border-color: transparent; background-color: rgba(0,0,0,1); }#wgl-menu-module_661ed5a2d4f95 a.wgl-menu-module_link { color: #636363; font-size: 16px; }#wgl-menu-module_661ed5a2d4f95 a.wgl-menu-module_link:hover { color: #FF6D34; }#wgl-menu-module_661ed5a2d4f95 a:before { background-color: #FF6D34; }