Sąlygos ir taisyklės

1.1    Leanmokymocentras.lt internetinės parduotuvės (toliau – Parduotuvė) taisyklės taikomos, Klientui teikiant užsakymą internetinėje Leanmokymocentras.lt  parduotuvėje.

1.2    Leanmokymocentras.lt  turi teisę koreguoti Parduotuvės Taisykles. Klientui apsiperkant Parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.

1.3    Laikoma, jog Klientas susipažino su Taisyklėmis ir joms pritaria, jeigu užsakydamas prekes, jis uždeda varnelę prie paslaugų teikimo sąlygų ir paspaudžia „Patvirtinti užsakymą“.

1.4    Leanmokymocentras.lt  neprisiima atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Parduotuvės Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

Privatumo politika

2.1    Užsakydamas paslaugas iš Leanmokymocentras.lt  Parduotuvės, Klientas atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti mokymo paslaugų (toliau – Paslaugų)  užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.

2.2    Pirkėjas, patvirtindamas šias Taisykles, sutinka, jog 2.1. punkte nurodyti jo asmens duomenys būtų tvarkomi Paslaugų pardavimo Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje tikslu, taip pat sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir/ar telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini Paslaugų užsakymui įvykdyti.

2.3    Leanmokymocentras.lt  patvirtina, jog Kiento pateikti duomenys bus naudojami tik Paslaugų užsakymo ir teikimo tikslais. Leanmokymocentras.lt  įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Leanmokymocentras.lt  partnerius, teikiančius su įsigyjamų Paslaugų teikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Tretiesiems asmenims bet kokie Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.

2.4    Klientas, užsakydamas Paslaugas Leanmokymocentras.lt  Parduotuvėje, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Kartu Klientas patvirtina, jog jis turi teisę užsakyti Paslaugas Parduotuvėje. Tuo atveju, jeigu Klientas atskleidžia savo prisijungimo duomenis, Leanmokymocentras.lt  atleidžiama nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.

2.5 Baigęs darbą Klientas turi atsijungti nuo Parduotuvės sistemos, kad būtų tikras, jog niekas neprieis prie jo duomenų, ypač tais atvejais, kai Klientas naudojasi viešu kompiuteriu (pvz. universitete, interneto kavinėse ir pan.). Leanmokymocentras.lt  neprisiima jokios su tuo susijusios atsakomybės, jeigu Klientas baigęs darbą neatsijungia nuo Parduotuvės sistemos.

Užsakymo pateikimo tvarka ir sąlygos

3.1    Klientas, apsilankęs Leanmokymocentras.lt  Parduotuvės internetiniame puslapyje, pasirenka jam patinkančias Paslaugas. Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas Paslaugų krepšelis.

3.2    Suformavus Paslaugų krepšelį, Klientas turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti (žr.2.1 punktą): savo vardą, pavardę, adresą,, telefoną, elektroninį paštą bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi, suteikiant prieigą prie mokymosi aplinkos ir teikiant Paslaugas.

3.3    Prieš patvirtindamas užsakymą, Klientas privalo įsitikinti, jog pateikti duomenys yra teisingi ir atitinka jo pageidavimus. Patvirtinti užsakymą Klientas gali tik tada, kai pažymi, jog yra susipažinęs ir sutinka su Parduotuvės Taisyklėmis.

3.4    Klientui pateikus užsakymą, klientas elektroniniu paštu gauna sąskaitą faktūrą išankstiniam apmokėjimui. Kai tik bus gautas kliento apmokėjimas, elektroniniu paštu klientas gaus laišką, kuriame bus informacija apie tai, kaip klientas gali pasinaudoti įsigytomis Paslaugomis.

3.5  Klientui patvirtinus užsakymą, jis nusiunčiamas Leanmokymocentras.lt . Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna Leanmokymocentras.lt . Kartu tokiu atveju laikoma, jog tarp Kliento ir Leanmokymocentras.lt  yra sudaryta sutartis. Tačiau tokia sutartis laikoma vykdytina tik nuo to momento, kai Leanmokymocentras.lt  gauna patvirtinimą iš banko apie atsiskaitymą už užsakytas prekes.

3.6    Pranešimo Leanmokymocentras.lt  apie apmokėjimo gavimą momentas laikomas sutarties tarp Kliento ir Leanmokymocentras.lt  vykdymo pradžios momentu.

Garantiniai įsipareigojimai

4.1    Leanmokymocentras.lt  parduoda Paslaugas, atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai Klientui perduotos Paslaugos neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Klientas sutinka pirmiausia nedelsiant pranešti apie tai telefonu arba elektroniniu paštu Leanmokymocentras.lt , o ši įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl Leanmokymocentras.lt ar jos vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės. Leanmokymocentras.lt  per su Klientu suderintą terminą įsipareigoja trūkumus pašalinti, trūkumų nepašalinus, Klientas turi teisę savo teises ginti LR Civiliniame Kodekse numatyta tvarka.

4.2   Leanmokymocentras.lt  įsipareigojimai Paslaugų atžvilgiu:

4.2.1  teikti Paslaugas tinkamos kokybės bei atitinkančias užsakyme numatytus reikalavimus.

4.2.2  pateikti Klientui užsakyme nurodytą Paslaugų kiekį bei asortimentą.

4.2.3 tais atvejais, kai užsakyme numatomas tam tikras Paslaugų rinkinys, Leanmokymocentras.lt   įsipareigoja pateikti visas į rinkinį įeinančias Paslaugas.

Apmokėjimo tvarka ir terminai

5.1   Kainos Parduotuvėje ir užsakyme nurodomos Eurais su PVM.

5.2    Už užsakytas prekes Klientas atsiskaito, naudodamasis elektronine bankininkyste.

Paslaugų pristatymas

6.1    Leanmokymocentras.lt  įsipareigoja sutetikti galimybe Klientui naudotis įsigytomis Paslaugomis ne vėliau, nei per 1 valandą nuo apmokėjimo už Paslaugas gavimo.

Garantiniai įsipareigojimai

7.1    Leanmokymocentras.lt  parduoda Paslaugas, atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai Klientui perduotos Paslaugos neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Klientas sutinka pirmiausia nedelsiant pranešti apie tai telefonu arba elektroniniu paštu Leanmokymocentras.lt, o ši įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl Leanmokymocentras.lt  ar jos vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės. Leanmokymocentras.lt  per su Klientu suderintą terminą įsipareigoja trūkumus pašalinti, trūkumų nepašalinus, Klientas turi teisę savo teises ginti LR Civiliniame Kodekse numatyta tvarka.

7.2    Leanmokymocentras.lt  įsipareigojimai Paslaugų atžvilgiu:

7.2.1  suteikti Paslaugas tinkamos kokybės bei atitinkančias užsakyme numatytus reikalavimus.

7.2.2  pateikti Klientui užsakyme nurodytą Paslaugų kiekį bei asortimentą.

7.2.3 tais atvejais, kai užsakyme numatomas tam tikras Paslaugų komplektas, Leanmokymocentras.lt   įsipareigoja pateikti visus į komplektą įeinančias Paslaugas.

Sutarties sudarymas ir vykdymas

8.1 Sutartis sudaroma, vykdoma ir visas bendravimas tarp Kliento ir Leanmokymocentras.lt  vyksta valstybine kalba.

#iguru_button_6678f878b7fee .wgl_button_link { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_6678f878b7fee .wgl_button_link:hover { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_6678f878b7fee .wgl_button_link { border-color: transparent; background-color: rgba(0,189,166,1); }#iguru_button_6678f878b7fee .wgl_button_link:hover { border-color: transparent; background-color: rgba(0,0,0,1); }#wgl-menu-module_6678f878cb618 a.wgl-menu-module_link { color: #636363; font-size: 16px; }#wgl-menu-module_6678f878cb618 a.wgl-menu-module_link:hover { color: #FF6D34; }#wgl-menu-module_6678f878cb618 a:before { background-color: #FF6D34; }