Kiek Lietuvoje turime Lean‘o?

Tyrimo kontekstas ir motyvacija

2019 m. studijuodamas Taylor Universitete, JAV, apgyniau magistro darbą „Lean taikymo trukdžiai ir esminiai sėkmės faktoriai Lietuvos mažose ir vidutinėse įmonėse“.

Mintis pasirinkti šią temą kilo dėl keleto veiksnių. Su Lean pirmą kartą susidūriau prieš 8 metus. Tuo metu užėmiau pirkimų vadovo poziciją UAB Terekas. Ieškojome būdų, kaip efektyvinti vykdomąją veiklą, pašalinant vertės nekuriančius darbus, ir nusprendėme eiti Lean keliu.

Lean filosofija mane iškart labai sužavėjo. Mačiau ir tikėjau, kad pradėjus taikyti Lean, galime turėti labai daug naudos ir pasiekti aukštų rezultatų. Tačiau Lean taikymo metu daug klupome, strigome įvairiose srityse ir per du metus nenuveikėme nieko apčiuopiamo.

Šiuo metu UAB Putokšnis esu atsakingas už įmonės didžiųjų klientų, tokių kaip Carlsberg ir Coca-Cola, poreikių užtikrinimą ir naujų klientų pritraukimą. Tokios įmonės kelia aukščiausius kokybės bei veiklos efektyvumo standartus ir to paties reikalauja iš savo tiekėjų. Vienintelis būdas MVĮ būti konkurencingoms ir sukurti pridėtinę vertę klientams yra dirbti produktyviai ir efektyviai.

Aš tikiu, kad MVĮ yra Lietuvos ekonomikos augimo ir Lietuvos žmonių gerovės užtikrinimo variklis, todėl ypatingai svarbu rasti būdų kaip MVĮ galėtų pasiekti kuo aukštesnių rezultatų. Tada ir prisiminiau Lean, kaip vieną iš veiklos tobulinimo įrankių, kuris galėtų padėti Lietuvos MVĮ augti. Iš patirties Tereko įmonėje supratau, kad nėra taip paprasta pritaikyti ir įvaldyti Lean filosofiją.

Plačiau pradėjęs domėtis Lean taikymo Lietuvos MVĮ tiriamaisiais darbais, supratau, kad jų Lietuvoje nėra daug, todėl nusprendžiau bent iš dalies užpildyti šią spragą.

 

Tyrimo imtis

Darbas rėmėsi kiekybiniu tyrimu (apklausa), kurio tikslas buvo nustatyti Lean įgyvendinimo kliūtis ir kritinius sėkmės veiksnius (KSV) Lietuvos mažose ir vidutinėse įmonėse (MVĮ), kad Lean iniciatyvos būtų ne eksperimentas, o pridėtinę vertę kurianti verslo tobulinimo sistema.

Pirmas žingsnis tyrimo metu buvo nustatyti Lietuvos mažų ir vidutinių Lean įmonių populiaciją. Kadangi Lietuvoje nėra tokios kaip Lean įmonių statistikos, teko pasižiūrėti kūrybingiau ir pačiam sudaryti “potencialių” Lean įmonių duomenų bazę. Tam tikslui pasinaudojau 5 šaltiniais:

 1. Pirma, vz.lt portale panaudojus raktažodį „Lean“, paieškos sistema atrinko 581 straipsnį. Peržiūrėjęs kiekvieną straipsnį gavau 142 įmones, kurios vienu ar kitu būdu buvo siejamos su Lean.
 2. Antra, ESF paramos gavėjai 2007-2013 tinklapyje peržiūrėjau 143 pateiktas paraiškas ir išrinkau 37 įmones, kurios teikė paraiškas Lean diegimo finansavimui gauti. Įmones atrinkau nepaisant to ar paraiška buvo patvirtinta ar ne, ar projektas buvo įgyvendintas ar ne.
 3. Trečia, ESF paramos gavėjai 2014-2020 tinklapyje peržiūrėjau 138 pateiktas paraiškas ir išrinkau 25 įmones, kurios teikė paraiškas Lean diegimo finansavimui gauti. Įmones atrinkau nepaisant to ar paraiška buvo patvirtinta ar ne, ar projektas buvo įgyvendintas ar ne.
 4. Ketvirta, peržiūrėjau Lean konsultacines paslaugas teikiančių įmonių puslapius ir išrinkau jų paminėtus klientus. Taip pat pasižiūrėjau į įvykusius Lean renginius ir konferencijas Lietuvoje nuo 2017 metų. Žiūrėjau, kokias įmones atstovavo pranešėjai ir kokios įmonės buvo apdovanotos už Lean pasiekimus. Taip atrinkau 47 potencialias Lean įmones.
 5. Penkta, pasinaudojęs LinkedIn Recruiter Lite ieškojau žmonių, kurie yra susiję su Lean Lietuvoje (pvz. savo pareigose nurodo Lean). Paieškos sistema pateikė 270 darbuotojus, kurie atstovavo 34 įmones Lietuvoje.

Taigi, iš viso gavau 285 įmones. Apjungęs visus sąrašus gavau 224 įmones, nes skirtingose sąrašuose kai kurios įmonės kartojosi. Tada kiekvieną įmonę iš 224 patikrinau per rekvizitai.vz.lt, ir pasinaudojęs pajamų bei darbuotojų kriterijais atrinkau 160 MVĮ.

Naudoju sąvoką „potencialios Lean įmonės“, nes darau prielaidą, kad atrinktos įmones yra Lean įmonės. Negaliu teigti, jog atrinktos įmonės yra Lean, nes nei viename iš šaltiniu nebuvo konkrečiai nurodyta, kad konkreti įmonė yra Lean įmonė.

 

ŠALTINIS

REZULTATAS

LEAN ĮMONĖS

%

vz.lt

581

142

24%

ESF paramos gavėjai 2007-2013

143

37

26%

ESF paramos gavėjai 2014-2020

138

25

18%

Lean renginai/konferencijos

N/A

47

N/A

LinkedIn

270

34

13%

REZULTATAS

Galimos Lean įmonės iš 5 šaltinių

285

Potencialios Lean įmonės, kai šaltiniai buvo sujungti

224

Potencialios Lean MVĮ

160

 

Kiekybiniame tyrime buvo kreiptasi į 160 potencialių mažų ir vidutinių Lean įmonių, naudojantis internetine apklausų platforma „Survey Monkey“. Iš viso buvo užpildytos 96 anketos, iš kurių 89 buvo tinkamos tolimesnei analizei.

Kokybinis tyrimas apėmė 8 dalyvius (konsultantus, MVĮ įmonių vadovus), su kuriais vyko pusiau struktūruotas interviu.

Į kiekybinės apklausos anketas daugiausiai atsakė aukščiausi ir padalinių vadovai (t. y. gamybos) – 58 %; anketą pildę asmenys turėjo daugiau nei 3 metų Lean praktiką – tokių buvo net 80 %. Tyrime dalyvavo tiek lietuviško, tiek užsienio kapitalo įmonės. Apie pusė anketų gauta iš kompanijų, kurių savininkas yra ir įmonės vadovas. Gamybinių įmonių atsakymai sudarė 88 %, likusieji 12 % apklausos dalyvių buvo iš paslaugų sektoriaus.

 

Tyrimo rezultatai

Tyrimas atskleidė, kad plačiausiai taikomi Lean metodai yra darbo vietos susitvarkymas (5S) ir vizualinis valdymas. Štai kaip išsidėstė plačiausiai įgyvendinti Lean įrankiai ir metodai MVĮ:

 

5 plačiausiai įgyvendinti Lean įrankiai ir metodai MVĮ

Darbo vietos susitvarkymas (5S)

 3,30

Vizualinis valdymas

 3,15

Nuolatinių patobulinimų programa (Kaizen)

 3,00

Įrengimų priežiūros sistema (TPM)

 2,96

Asaichi susirinkimai

 2,94

Tuo tarpu mažiausiai populiarus yra Vieno gaminio srauto metodas. Štai kaip išsidėstė mažiausiai įgyvendinti Lean įrankiai ir metodai MVĮ:

4 mažiausiai įgyvendinti Lean įrankiai ir metodai MVĮ

Vieno gaminio srautas

 1,72

Lastelių išdėstymas gamyboje (Cellular layout)

1,87

Palyginamoji analizė (Benchmarking)

2,03

Vertės srauto žemėlapis (VSM)

 2,07

 

Palyginimui – didelėse Lietuvos įmonėse Lean įrankių ir metodų įgyvendinimo lygis buvo aukštesnis nei MVĮ.

 

Didžiausi trukdžiai įgyvendinant Lean MVĮ

Tyrimas parodė, kad didžiausios kliūtys Lean įgyvendinimui MVĮ yra netikėjimas Lean sistema, darbuotojų įsitraukimo stoka bei, apskritai, pasipriešinimas pokyčiams. Štai kaip išsidėliojo dažniausiai paminėtos kliūtys Lean įgyvendinimui:

 

Netikėjimas Lean sistema/neigiamas požiūris

12%

Pasipriešinimas pokyčiams

11%

Darbuotojų įsitraukimo stoka

 11%

Vadovų įsitraukimo stoka

10%

Mokymų ir žinių apie Lean stoka

 8%

Laiko ir žmogiškųjų išteklių stoka

 8%

Komandos darbo ir komunikacijos stoka

 6%

Sunkumas pritaikyti Lean metodiką

5%

Disciplinos stoka

4%

Darbuotojų kaita

3%

Lean įgyvendinimo žinių stygius

3%

Netinkamų įrankių ir metodų naudojimas

3%

 

 

Svarbiausi kritiniai sėkmės veiksniai (KSV) įgyvendinant Lean MVĮ

Apklausos dalyviai svarbiausiu kritiniu sėkmės veiksniu įvardijo vadovybės įsitraukimą ir palaikymą. Šis faktorius beveik du kartus lenkia apčiuopiamų rezultatų pasiekimą. Detalūs apklausos rezultatai atrodo taip:

Vadovų įsitraukimas ir palaikymas

18%

Pasiekiami apčiuopiami rezultatai

10%

Lean lyderiai/Lean komanda

8%

Nuoseklus Lean įgyvendinimas

7%

Komandos darbas ir komunikacija

7%

Patyrę Lean konsultantai

6%

Pasitikėjimas Lean/ pozityvus požiūris

5%

Mokymai ir švietimas Lean tema

5%

Nuolatinė kontrolė / įvertinimas

4%

Darbuotojų įtraukimas

4%

Darbuotojų atlygio sistema

3%

Sėkmės istorijos ir pavyzdžiai iš realaus gyvenimo

3%

Noras tobulėti

3%

 

 

Tyrėjo išvados

Apibendrinant studiją mažų ir vidutinių įmonių vadovams prieš įgyvendinant Lean ir Lean įgyvendinimo metu galima pateikti tokias rekomendacijas :

 • Apsilankyti Lean organizacijose;
 • Turėti teisingą tikslą ar tikslus;
 • Vadovai turi nuspręsti, ar jie nori būti įsitraukę;
 • Vadovai turi sukurti laiko darbuotojams;
 • Gilinti žinias Lean srityje;
 • Paskirti Lean lyderį arba Lean komandą;
 • Vadovai turi įtraukti darbuotojus;
 • Pasirinkti Lean įrankius, kurie padeda pasiekti tikslą;
 • Dalytis žiniomis su Lean bendruomene.

Marius Gembutas
UAB Putokšnis
Svarbių klientų pardavimų vadovas

El. p.: [email protected]
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/marius-gembutas/

#iguru_button_6656b2226bee2 .wgl_button_link { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_6656b2226bee2 .wgl_button_link:hover { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_6656b2226bee2 .wgl_button_link { border-color: transparent; background-color: rgba(0,189,166,1); }#iguru_button_6656b2226bee2 .wgl_button_link:hover { border-color: transparent; background-color: rgba(0,0,0,1); }#wgl-menu-module_6656b22289876 a.wgl-menu-module_link { color: #636363; font-size: 16px; }#wgl-menu-module_6656b22289876 a.wgl-menu-module_link:hover { color: #FF6D34; }#wgl-menu-module_6656b22289876 a:before { background-color: #FF6D34; }